GENERALFORSAMLING

ONSDAG DEN 29. MARTS Kl. 19:00

SPISNING kl. 18:00