Generalforsamling i

Korsør Skytteforening

16. marts 2016 kl. 19:00

Dagsorden:

1.                 Valg af dirigent

2.                 Aflæggelse af beretning

3.                 Fremlæggelse af regnskabet

4                 Indkomne forslag

5                 Fastsættelse af kontingent

6                 Valg til bestyrelse

                   På valg er:

                    -   Ole Madsen (modtager genvalg)

                    -   Povl Nissen (modtager genvalg)                                        

                                           -   Lene Loholt (modtager ikke genvalg)

                    -   Carsten Samuelsen (modtager genvalg)

7.                 Valg af suppleanter

8.                 Valg af revisorer

                    På valg er:

                    - Pelle R. Pedersen    

                    - Willy Birk Jensen

9.                 Revisor suppleant

10.               Eventuelt.

                          Der indledes med spisning kl. 18:00