Dannebrogs 800 års fødselsdag

I dagens anledning inviterede Danmarks-samfundet foreninger i Slagelse kommune til flagets fejring ved et arrangement i henholdsvis Slagelse – Korsør og Skælskør. For Korsørs vedkommende ved et arrangement på Solens Plads fredag den 14. juni 2019.

En halv snes foreninger mødte kl. 15:30 ved Jens Baggesens statuen med de medbragte faner. For Korsør Skytteforening deltog Ole som fanebærer og jeg som fanevagt. Sammen med en delegation fra Flådestationen og Søværnets tamburkorps marcherede vi ad Jens Baggesens gade til Solens Plads hvor der blev holdt et par taler. Marineforeningens sangkor gav prøver på deres kunnen, ligesom tamburkorpset optrådte med musik og sang. Imellem taler og musik viste et hold gymnastik piger hvad de havde lært.

Sluttelig var der overrækkelse af en fane til Korsør IF 2018, samt en ny fane til Korsør Marineforening. Herefter gik vi i samlet trop til Korsør Kirke, hvor der var festgudstjeneste.

I alt en rigtig hyggelig eftermiddag, hvor mange af byens borgere benyttede lejligheden til gratis underholdning.

Se billeder