Generalforsamling i

Korsør Skytteforening

27. marts 2019 kl. 19:00

Dagsorden:

1.                   Valg af dirigent

2.                   Valg af stemmetællere

3.                   Aflæggelse af beretning

4.                   Fremlæggelse af regnskabe

5.                   Indkomne forslag

6.                   Fastsættelse af kontingent

7.                   Valg til bestyrelse

           På valg er:

  1. Aksel Hemmingsen, modtager genvalg

  2. Michael Starup, modtager genvalg

  3. Erik Benée Petersen, modtager genvalg

  4. Lasse Bantz, modtager genvalg

  5. Klaus Lohse, modtager genvalg

8.                   Valg af suppleanter

                     

9.                   Valg af revisorer

                      På valg er:

  • Pelle R. Pedersen

  • Willy Birk Jensen

10.                   Revisor suppleant

11.                Eventuelt.

Der indledes med spisning kl. 18:00

 

Bestyrelsen