Velkommen til Korsør Skytteforening.

Følg Korsør Skytteforening på facebook

Generalforsamling i

Korsør Skytteforening

27. marts 2019 kl. 19:00

Dagsorden:

1.                   Valg af dirigent

2.                   Valg af stemmetællere

3.                   Aflæggelse af beretning

4.                   Fremlæggelse af regnskabe

5.                   Indkomne forslag

6.                   Fastsættelse af kontingent

7.                   Valg til bestyrelse

           På valg er:

  1. Aksel Hemmingsen, modtager genvalg

  2. Michael Starup, modtager genvalg

  3. Erik Benée Petersen, modtager genvalg

  4. Lasse Bantz, modtager genvalg

  5. Klaus Lohse, modtager genvalg

8.                   Valg af suppleanter

                     

9.                   Valg af revisorer

                      På valg er:

  • Pelle R. Pedersen

  • Willy Birk Jensen

10.                   Revisor suppleant

11.                Eventuelt.

Der indledes med spisning kl. 18:00

 

Bestyrelsen

 

Her finder du resultaterne fra ELEY Cup 2018

Så er alle resultaterne på plads, protesttid til tirsdag kl. 18:00

Vi takker for jeres deltagelse og håber i kommer igen til næste år.

Pistol  Riffel